FNL-are och vietnamaktivist

Det har nu gått drygt trettio år sedan Vietnam befriades och det är dags att skriva ner våra minnen från vårt solidaritetsarbete.

Solidaritetsarbetet för Vietnams folk kom att prägla en hel generation under 1960- och 1970-talen. På några få år förvandlades det politiska klimatet i Sverige. FNL-rörelsen visade hur man genom att organisera sig och genom tålmodigt arbete kunde förändra kalla krigets världsbild och den svenska utrikespolitiken.

FNL-rörelsen skapade en folkrörelse som förnyade de politiska arbetsformerna. FNL-aren som sålde Vietnamnbulletinen och skramlade med insamlingsbössan utanför Systembolaget och som höll appellmöten blev ett vardagligt inslag i gatubilden.

Jag var själv aktiv i FNL-rörelsen, bl.a. som ordförande i Helsingborg. Det var en tid som haft en stor betydelse för mitt liv. Under den här tiden lärde jag mig väldig mycket om samhället och om internationell politik som jag bär med mig än idag.

Men jag är också etnolog och som sådan är jag intresserade av människors erfarenheter och minnen. Jag har i min forskning och i mitt arbete bl.a. intresserat mig för människors samhällsengagemang.

Våra erfarenheter och minnen från denna tid måste bevaras åt eftervärlden. Det är därför jag skriver detta brev. Genom att sätta dig ner och skriva ner dina upplevelser bidrar du till att FNL-rörelsen och solidariteten med vietnams folk inte faller i glömska.

De insända berättelserna kommer att förvaras på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek i Stockholm. De blir tillgängliga för dem som vill läsa och ta del av våra personliga berättelser och erfarenheter.

Mina ambitioner är också att presentera en antologi med ett urval av de insända berättelserna.Skicka din berättelse till .

Har du bilder som rör solidaritetsarbetet får du gärna skicka in dem. Jag lägger ut dem på hemsidan under menyn Bilder. Skriv en kort text om vad vi ser på bilderna. Men bilderna bör helst inte vara större än 60 kB.


Insamlingen stöds av Åke Kilander, Sköld Peter Matthis och Åsa Hallström.


Du får gärna skicka uppropet vidare till andra intresserade.

Jan Fredriksson